آموزش نصب Laravel در Ubuntu

Laravel

5/5 - (1 امتیاز)

Laravel یک PHP Web Framework متن باز است. عمدتاً برای ساخت Web Application های مبتنی بر PHP استفاده می شود. Laravel هم برای توسعه Application در Small-Scale و هم در Enterprise-Level مناسب است. Laravel بسیار Scalable است و از سیستم های کش توزیع شده پشتیبانی می کند. در این آموزش اختصاصی از نیوزسک، آموزش نصب Laravel (نسخه 8) بر روی Ubuntu (نسخه 20.04) را شرح میدهیم.

مرحله 1: نصب Apache Web Server

شما می توانید از وب سرور Apache یا Nginx استفاده کنید. در این آموزش ما از Apache استفاده می کنیم

برای نصب Apache دستور زیر را تایپ کنید:

$ sudo apt install apache2

پس از نصب، Apache باید در حال اجرا باشد. اگر به هر دلیلی اینطور نیست، آن را Start کنید:

$ sudo systemctl start apache2

سپس آن را فعال کنید تا در زمان Boot سیستم، Start شود:

sudo systemctl enable apache2

برای بررسی وضعیت Apache، دستور زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl status apache2

وضعیت سرویس Apache

مرحله 2: نصب PHP و افزونه های اضافی PHP

Laravel 8 به PHP 7.3 یا بالاتر نیاز دارد. خوشبختانه، PHP 7.4 در مخازن Ubuntu موجود است. بنابراین، PHP و افزونه های اضافی PHP را با دستور زیر نصب کنید.

 

 sudo apt install php libapache2-mod-php php-mbstring php-cli php-bcmath php-json php-xml php-zip php-pdo php-common php-tokenizer php-mysql

پس از نصب PHP، نسخه آن را تایید کنید:

php -v

مرحله 3: ایجاد Database برای برنامه Laravel

در این مرحله، یک پایگاه داده برای Laravel ایجاد خواهیم کرد. اما ابتدا باید یک سرور پایگاه داده نصب کنیم. سیستم های پایگاه داده پشتیبانی شده Laravel عبارتند از MariaDB، MySQL، SQLite، Postgres یا SQL Server.

ما در این آموزش با موتور پایگاه داده MariaDB پیش خواهیم رفت:

sudo apt install mariadb-server

پس از نصب سرور پایگاه داده، وارد MariaDB Prompt شوید:

sudo mysql -u root -p

پس از ورود به سیستم، پایگاه داده، کاربر پایگاه داده را ایجاد کنید و تمام privilege هاررا به کاربر پایگاه داده اعطا کنید:

CREATE DATABASE laravel_db;
CREATE USER ‘laravel_user’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘secretpassword’;
GRANT ALL ON laravel_db.* TO ‘laravel_user’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;
QUIT;

مرحله 4: نصب Composer

Composer یک مدیر بسته وابستگی برای PHP است. برای استفاده از Laravel، ابتدا Composer را نصب کنید. برای دانلود Composer، دستور زیر را اجرا کنید:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

نام فایل دانلودی composer.phar میباشد

نصب composer

سپس فایل composer.phar را به مسیر /usr/local/bin انتقال دهید:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

به composer.phar مجوز (Permissions) اجرا اعطا کنید:

sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

نسخه Composer نصب شده را تایید کنید:

composer –version

تایید نسخه composer

مرحله 5: نصب Laravel 8 روی Ubuntu

با دستور زیر به دایرکتوری webroot بروید:

cd /var/www/html

حالا Laravel را با استفاده از دستور Composer نصب کنید:

sudo composer create-project laravel/laravel newssec

این دستور یک دایرکتوری جدید به نام newssec ایجاد می کند و تمام فایل ها و دایرکتوری ها را برای لاراول نصب می کند.

مالکیت دایرکتوری Laravel را به User Webserver و همچنین Permissions را تغییر دهید:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/newssec

sudo chmod -R 775 /var/www/html/newssec/storage

نصب Laravel

پس از اتمام نصب، به دایرکتوری نصب بروید و نسخه Laravel را بررسی کنید.

cd newssec

php artisan

بررسی نسخه Laravel

مرحله 6: پیکربندی Apache برای سرویس دادن به سایت Laravel


در نهایت، ما باید وب سرور Apaceh را برای میزبانی سایت Laravel راه اندازی کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید یک فایل Virtual Host ایجاد کنیم.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/laravel.conf

در مرحله بعد، محتوای زیر را در فایل بالا جایگذاری کنید و دستورالعمل example.com ServerName را با FQDN یا IP Public سرور جایگزین کنید (یا IP Private در صورتی که سرور در شبکه LAN باشد).

<VirtualHost *:80>
ServerName example.com
ServerAdmin admin@example.com
DocumentRoot /var/www/html/laravelapp/public
<Directory /var/www/html/laravelapp>
AllowOverride All
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

فایل را ذخیره کنید و از آن خارج شوید.

در مرحله بعد سایت Laravel و ماژول بازنویسی Apache  را با استفاده از این دو دستور فعال کنید.

sudo a2ensite laravel.conf
sudo a2enmod rewrite

برای ذخیره تغییرات Apache را Restart کنید:

sudo systemctl restart apache2

در نهایت، برای دسترسی به Laravel به آدرس FQDN یا IP سرور خود مراجعه کنید. صفحه وب پیش فرض Laravel نمایش داده خواهد شد. 

پایان آموزش نصب Laravel در Ubuntu

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.