مشاوره

consulting

از آنجایی که هدف نیوزسک اطلاع رسانی و ارتقای امنیت سایبری در سطح جامعه می باشد و این موضوع را به صورت یک دغدغه هموراه مد نظر قرار داشته ایم بر آن شدیم تا با ایجاد یک پل ارتباطی با نام مشاوره از نیوزسک کاربران محترمی را که در موضوعات مختلف و پرطرفداری از قبیل شبکه های اجتماعی، رمز ارزها، کلاهبرداری های سایبری و سایر موارد مرتبط با امنیت با مشکل روبرو می شوند را راهنمایی نموده وسهم کوچکی در ارتقای امنیت در فضای مجازی و آگاهی شهروندان محترم برعهده بگیریم.