مشاوره

از آنجایی که هدف این سایت اطلاع رسانی و ارتقای امنیت سایبری در سطح جامعه می باشد و این موضوع را به صورت یک دغدغه هموراه مد نظر قرار داشته ایم بر آن شدیم تا با ایجاد یک پل ارتباطی کاربران محترمی را که در موضوعات مختلف و پرطرفداری از قبیل شبکه های اجتماعی، رمز ارزها، کلاهبرداری های سایبری و سایر موارد مرتبط با امنیت با مشکل روبرو می شوند را راهنمایی نموده وسهم کوچکی در ارتقای امنیت در فضای مجازی و آگاهی شهروندان محترم برعهده بگیریم.