نشت اطلاعات وکلای دادگستری

شایعه نشت اطلاعات وکلای دادگستری ایران

طبق گزارش های منتشر شده در زمینه نشت اطلاعات یک هکر که هویت آن مشخص نمی باشد، در یکی از انجمن های بازار سیاه ادعا کرده که با نفوذ به سامانه خدمات الکترونیک قضایی مجموعه‌ ای از اطلاعات ووکلای…